Ingernazional Jaadebau-Ußshtellung

Uß de Wikipedia

En Ingernazional Jaadebau-Ußshtellung odder op dütsch, de Internationale Gartenbau-Ausstellung, affjekööz: IGA es en Veraanshtalldung, woh Bloome, Flanze, un öff och Möbelle un Jeräätschaffte för der Jahde jezeish wääde. Et jit se etwa zick 1837, woh en Jënt de eetste ingernazjonale Bloomeußshtëllung fun de belljescheSociété d'Agriculture et de Botanique de Gand“ ojanniseet woode wohr.

De Kölsche han de Ußshteëllung ald als e Motto för der Fasteloovenzoch em Joohr 1876 jenumme, dat wohr nammlesch: „Internationale Gartenbau-Ausstellung“.