Bezëijschnung

Uß de Wikipedia
(Ömjeleit vun Bezeijschnung)

Ene Bezeischnung nimmp mer wämer wat oon Name het, odde me wiss inn net. Dan secht ma nit "där Här Jan-Joseph Jömmischnee", der Name wiss ma jou net, sünders ma secht "et fiese puckelisch Krademinsch wat keeine lige kan, met där Schriff 'Jüppsche' op singem Ti-schöht". Dat is dan kenne Name äever en Biezeeschnung. Un esu kammer ouch wess, wäe et eß.